Akshaya Dan to Akshaya Patra

Created By : Mr Gauri Mangesh Bhosale
Akshaya Dan to Akshaya Patra

Campaign Goal Rs. 20,000.00

Raised So Far Rs. 0.00

Raised fund can feed 0 children/year

Start Date
Feb 11, 2019

End Date
May 10, 2019

Note: Rs. 1100 can feed a child for a year

Campaign Overview

Social media तर्फे what's app, tweeter ,Facebook या माध्यमातून मी लोकांना अक्षयपात्र या NGO ची माहिती देऊ इच्छिते. अनेक जणांना याबाबत सांगून डोनेशन मिळवून देऊ शकते. एक टिचर असल्यामुळे मुलांपर्यंत ही माहिती पोहचवू शकते. हे अक्षय दान आहे. या चांगल्या योजनेत माझा सहभाग झाला तर मी स्वतः ला भाग्यवान समजेन. धन्यवाद!

Campaign Donors

  • Wow!, Congrats, You have a chance to become first Contributor!