Lets Feed...Dont Keep Them Hungry

Created By : Mr Anurag Bhaiyya
Lets Feed...Dont keep them Hungry

Campaign Goal Rs. 5,000.00

Raised So Far Rs. 3,000.00

Raised fund can feed 3 children/year

Start Date
Jun 13, 2015

End Date
Aug 01, 2015

Note: Rs. 950 can feed a child for a year

Campaign Overview

Bhuk bacche ko Kitna satati hai

jab ek raat bina roti k gujar jaati hai

har pal maa ki yaad ati hai

par wo nazar nahi ati hai

750 me kisi ki jeb dhili nahi ho jaati hai

par ek bacche ki ek waqt ki roti ho jaati hai

Campaign Donors

  • Mr. Dr. Pampapathi Hurukadli donated 750.00 on JUL 29, 2015
  • Mr. Sunny Rajiv Bali donated 750.00 on JUL 22, 2015
  • Ms. Neha Suresh Dodani donated 750.00 on JUL 07, 2015
  • Mr. Nikhil Rathi donated 750.00 on JUL 07, 2015